GrafiskVærksted Vejle

15. juli - 24. september 2023

“Vejrudsigten slår dørene op”

GRAFISK VÆRKSTED VEJLE

11 kunstnere fra Grafisk Værksted bidrager med værker under den fælles titel  “Vejrudsigten slår dørene op”. Udstillingen viser værker med udgangspunkt i Inger Christensens digtsamling “Brev i april”.

Langdigtet “Brev i april” handler om hverdagens og fortidens gentagelser, almindelige handlinger som at dække bord, at holde et barn i hånden, at hente frugt op fra kælderen eller at klippe figurer af lilla papir. Der er noget tankevækkende og bevægende over Inger Christensens ord, der giver læseren egne indre billeder.

Denne udstilling er en del af Kunsthal Vejles kunstprojekt “en tilstand der venter… ” (2021 – 2025), hvor billedkunstnere parafraserer over digte af Vejles store forfatter Inger Christensen.

Annette Zierau: 

Mit kunstfaglige udspring stammer fra flere forskellige linjer, maleri/tegning og især skulptur og grafik er blevet nøje undersøgt. For mig er kunsten altid i udvikling og materialenysgerrighed samt lysten til at eksperimentere, gør at processen er lang inden det færdige værk. Foretrukne temaer er natur og mennesker. Mange af mine værker tager udgangspunkt i erindringer og historier, som materialerne har med sig.Jeg navigerer i feminine, kunstneriske udtryk med æstetiske greb. Inger Christensens digt ’Brev i april’ med smukke billeder af gentagelser i hverdagen og fortiden, har inspireret mig til at lave værker over naturens gentagelser. 

Birgit Frederiksen:

Uddannet Grafiker fra Aarhus Kunstakademi 1994 – 1999.Inspirationen til mine motiver og temaer finder jeg i naturen, menneskelivet og litteratur. Jeg er optaget af kontraster i farver, lys og skygge. Jeg arbejder med tegning og akvarel, samt forskellige grafiske teknikker som træsnit, linoleumssnit, ætsning, dybtryk og foto.

Claus Frederiksen:

Mit workflow er egentlig ret klassisk. Tingene dukker op i mit hoved og jeg laver mange skitser, for at lave reality tjek på ideerne. Skitserne bruger jeg som første trin til at få aktiveret min visualiseringsproces.Mange af mine ideer drejer rundt om brugen af typografi og mine arbejder kan synes at være koncept udsprunget. Af inspirationskilder er bl.a. Yoko Ono (!) og Andy Warhol (!!).Jeg arbejder primært i apps fra Adobe Creative Cloud og min produktion tager udgangspunkt i de digitale værktøjer, som Creative Cloud indeholder. Værkerne i dette års udstilling er 3 værker opbygget som CGI (computer-genereret-billede). Jeg får prints lavet ved en god printshop og på lækkert papir.

Elisabeth Kiefer:

Kunstneriske udtryksformer: Collage, maleri, skulptur, tegning og grafik.

Maibritt Larsson:

Mit udgangspunkt for at skabe billeder er en sanselig og kropslig funderet undersøgelse af værkets tilblivelse gennem nærvær, materialitet og gestus. I en stille ‘lytten ind’ i Inger Christensens stemningsfyldte poesi er både natur og det skiftende vejrlig helt konkret vævet tæt ind i det kraftige bomuldspapir. Medlem af BKF og cand.mag. i Kunsthistorie.

Malene Kløve Dalsgaard:

Gennemgående træk i min praksis er den materialeundersøgende tilgang og brugen af fundne, indsamlede materialer.Jeg er optaget af samlinger, det vi efterlader os… det vi tager med os… En slags kunstnerisk overlevering af levet liv, og den tid vi lever i.Inger Christensens digtning har siden gymnasietiden talt til mig. Den måde hun i særlige systemer opbygger, gentager og lader ordenes mangfoldige tolkninger tale for sig selv. Som residency kunstner på Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup, har jeg det sidste år haft muligheden for at arbejde med tekst og tegning på stentryk. Det er der kommet en serie på 8 værker ud af.

Merete Wøldike Schmidt:

En ny begyndelse – De to værker er collografiske tryk. Trykkene er trykt på japansk farvet papir, en lille del af digtet (side 25) er skrevet ind i papiret. Det ene tryk er inspireret af Afrodites fødsels, græsk relief fra Pantenon Akropolis (Athen), det andet tryk er blikket op i en trækrone. Værkerne er inspireret af digtets bevægelse fra – ligegyldighed til en form for bøn -.

Niels Damgård:

Inger Christensen er mester i at fremmane billeder i sin digtning. Der skabes verdener af nye og gamle betydninger. Mit arbejde er frit eksperimenterende med udgangspunkt i det figurative. Jeg afprøver og undersøger billedsprogets virkemidler for at blive klogere på forholdet mellem materiale, synsindtryk og billede. Jeg arbejder både med maleri og grafik. Ofte tages de samme motiver op i begge medier, og oplever derigennem medievalgets betydning for udtrykket. Jeg er medlem af Grafisk Værksted Vejle og af Fyns Grafiske Værksted. Har bl.a. udstillet med Vejle Grafiske Værksted på Vejle Kunstmuseums ”Parafraseudstilling” og på Vejle Kunstforenings udstillinger i Møllen, samt været repræsenteret på Kunstnernes Sommerudstilling i Janusbygningen i Tistrup.

Pauline Dagmar Christensen:

Jeg arbejder med grafik, hvor nu træsnit og litografi er blevet den mest fortrukne teknik jeg bruger. Jeg er medlem af Grafisk Værksted i Vejle og Fyns Grafiske Værksted i Odense. Jeg er medlem af BKF og præsenteret på instagram. På en Artist i residens ophold I Finland dyrkede jeg ned i Litografiteknikken. Under et ophold på Künstlerhaus Lukas ved Østersøen øvede mig i træsnit. Som kunstudøver ved man, at man aldrig bliver færdig med at gøre sig dygtigere. Endeløse muligheder ligger forud, kun tiden begrænser.At arbejde ud fra Inger Christensen digtsamling Brev i april er en særlig kreativ proces. At læse hendes smukke sprog og udtrykke det i billedkunsten er en fornøjelse.  Derudover har jeg en uddannelse som keramiker fra Østrig med værksted i Pjedsted, Pjedstedvej 66 ved Fredericia.  Du er meget velkommen.

Peter Wade:

Jeg bor i Vejle. Jeg arbejder ofte ret spontant. Tanker, indtryk, nedfældet i min skitsebog. Nogle gange ude fra fotos fanget i naturen eller byrummet, også billeder set på himlen. Nogle gange billede set i overflader. Arbejder med både høj- og dybtryk med træ- og linosnit og dybtryk i plastplader eller genbrugskarton.


Tove Bjerrum
:

Jeg arbejder med forskellige former for grafiske udtryk – dybtryk, højtryk, collografi, serigrafi. Jeg eksperimenterer med andre former i mindre målestok.Jeg henter min inspiration i naturen – i lyset, årstidernes skiften. Jeg er optaget af interaktionen af den ydre påvirkning og den indre bearbejdelse. Jeg bruger materialer fra naturen direkte og indirekte i mine grafiske arbejder.