Der indkaldes til Vejle Kunstforenings ordinære generalforsamling, som afholdes på Rosborg Gymnasium og HF- kursus, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19

Dagsorden iflg. vedtægt:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2023
 3. Det reviderede regnskab for 2023
 4. Fastsættelse af kontingent for 2025
 5. Forelæggelse af budget for 2025
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Bo Lund Andersen, Majbritt List, Ole Schrøder, Else Villadsen. Sidstnævnte genopstiller ikke.

Bestyrelsens forslag: Birgit Pedersen

 1. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 2. Valg af 2 revisorer for 1 år
 3. Eventuelt
 4. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.6 skal indgives skriftligt til formand Nina Damsgaard, Svanholmsgade 5, 7100 Vejle. Senest d. 22. februar. Mail: nidams@outlook.com

Det er vigtigt at medbringe medlemskort eller kvittering for indbetaling af kontingent 2024, da det kun er medlemmer, der kan deltage i lodtrækning.

De værker, som bortloddes denne aften, er dels udstillet i foreningens lokaler onsdag d. 7- søndag d. 11.  februar, dels også denne aften i generalforsamlingslokalet.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen