Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Kunstforening, som afholdes på Rosborg Gymnasium og HF-Kursus, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

TORSDAG DEN 16.MARTS 2023 kl. 19

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Det reviderede regnskab for 2022
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2024
 5. Forelæggelse af budget for 2024
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen for to år. På valg er Nina Damsgaard, Niels E. Hansen og Ruth Lûtzen. Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af to suppleanter for 1 år
 9. Valg af to revisorer for 1 år
 10. Eventuelt
 11. Bortlodning

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 skal indgives skriftligt til formand Nina Damsgaard, Svanholmsgade 5, 7100 Vejle, mail: nidams@outlook.com, senest 23.februar 2023.

Der vil som vanligt kunne købes kaffe m.m. efter generalforsamlingen (punkt 1-10) før bortlodningen af værker (punkt 11)

 

Det er vigtigt at medbringe medlemskort eller kvittering for indbetaling af kontingent, da det kun er medlemmer, der kan deltage i lodtrækningen.

De 28 værker, der bortloddes denne aften, er dels udstillet i foreningens lokaler i Møllen (22.februar- 26.februar) dels også denne aften i generalforsamlingslokalet på Rosborg. Husk at medbringe den nummererede værkfortegnelse (ønskeliste fra den vedhæftede fil.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer

Ændring af dagsorden pkt. 7-8 til generalforsamling
16-03-2023

Den bestyrelsespost, der pt er besat af en suppleant, skal genbesætte ved særligt valg på generalforsamlingen for den resterede del af Britta Egebjergs valgperiode, hvoraf der er et år tilbage. (suppleanten er netop kun valgt for et år)

Herudover er Majbritt List indtrådt som suppleant for Britta Egebjerg 2022.

Majbritt List er villig til genvalg for 2023 (2. År i valgperioden)Dvs.:Der skal ordinært vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og derudover skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for et år. (og så selvfølgelig suppleanter mv som foreskrevet)

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen