ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN5. oktober - 10. november 2019

Grafiker Anneline Schjødt Pedersen

En motivverden af intimitet og dramatik

Grafikeren Anneline Schjødt Pedersen og Vejle Kunstforening byder indenfor til fernisering lørdag den 5. oktober kl. 11.

Anneline Schjødt Pedersen (f. 1970) er som billedkunstner autodidakt og har siden ca. 1990 arbejdet med traditionelle dybtryksteknikker i kobber og zink: koldnålsradering, stregætsning, blødgrundsradering og akvatinte foruden collografi. Teknikkerne kombineres ofte i det enkelte værk.

Anneline Schjødt Pedersen inspireres af og arbejder med elementer i opbrud, det organiske, naturens aftegninger, taktilitet og sanselige spor af vækst og fordærv, skævheder i kraft af det uperfekte.
Små og undseelige motiver kan i hendes iagttagelse og bearbejdning blive store og betydningsfulde.

Kunstneren arbejder intuitivt og ikke-planlagt, værkerne udvikler sig i processen. De er abstrakte, til tider med figurative elementer. I motiverne fornemmes der ofte noget uforløst i fortællingen, en oplevelse af, at man ikke får serveret hele historien. Som beskuer lægger man uvægerligt forskellige fortolkninger i billederne afhængigt af, hvad man selv bærer med sig.

Værkerne kan opleves som fortættede sindbilleder. De larmer ikke ud i rummet men er intime og indadskuende med en iboende dramatik. Til tider med en detaljeringsgrad i stregføringen, der gør, at man som beskuer bogstaveligt talt er nødt til at nærme sig dem for at kunne opfange alt.

Værkernes formater er ofte små, hvilket bærer en intimitet i sig selv. En del af dem bliver til på kunstnerens gamle skomagerpresse hjemme i stuen.
Det lille format har været gennemgående i hele Anneline Schjødt Pedersens virke, men da hun i starten af 2019 fik tildelt 7 ugers arbejdsophold på Statens Værksteder for Kunst, gav det hende mulighed for at gå nye veje og for at øge formatet. Nogle af værkerne fra opholdet kan ses på denne udstilling, mens fire olie/tekstilværker fra samme ophold lige nu og frem til 26. januar 2020 kan opleves på udstillingen ’Fugl 2019’ på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Indenfor de seneste år har Anneline Schjødt Pedersen deltaget på udstillinger på steder som:
Johannes Larsen Museet, Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Letland, Martin Asbæk Gallery, Kastrupgårdsamlingen, Silkeborg Bad, Brandts 13, Kirsten Kjær Museum foruden talrige censurerede udstillinger, bl. a. Kunstnernes Påskeudstilling – KP 15, KP 17, Kunstnernes Sommerudstilling – KS 15, KS 17, KS 18, Nordkraftudstillingen 2016.
I 2018 tildelte censorgruppen på Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup hende KS-prisen som årets kunstner. I 2019 blev hun udpeget til at være censor på årets KS.

Medlemskaber: BKF (Billedkunstnernes Forbund), Danske Grafikere, Danske Kunsthåndværkere & Designere (suppleant i optagelsesudvalget), Kvindelige Kunstneres Samfund (bestyrelsesmedlem) m.fl.

Der er fri entré.

 

Mere information om kunstneren:
BKF profil: www.bkf.dk/annelineschjodtpedersen
Instagram: www.instagram.com/printmaker_asp_dk/