Astri Luihn12.05.-10.6. 2018

Astri Luihns luftige og æstetiske rum.

Astri Luihn arbejder med både et abstrakt og et figurativt formsprog. Indhold såvel som udtryk i billedernes komposition udstråler en organisk rytme, en enkelhed, sanselighed og melankoli, der uvilkårligt tolkes som et særtræk ved nordisk æstetik, og som samtidig underbygger det tematiske indhold i hendes billeder. Astri Luihns arbejde er kendetegnet ved en sanselig enkelhed, der føles befriende i forhold til den dominerende færøske ekspressionisme.

For Astri Luihn begyndte det med musik og siden tog billedkunsten over. Som årene er gået, er musikken helt veget til fordel for de billeder, der i dag må siges at fylde scenen ud. Astri Luihns værk har i tidens løb udviklet sig fra de første, spæde tegninger og skitser til et bevidst og modent arbejde, der lidenskabeligt favner de store motiver. Men som al erfaring gennem tiderne har vist, kan musik vige i den enkeltes sjæl, men aldrig forsvinde. Sammen med musikken har nordiske landskaber fra Norge til Færøerne derfor været Astri Luihn til evig inspiration. Hendes personlige oplevelser af såvel natur som af musik og litteratur har dannet motiver i hendes billedverden, stærkt udbygget af en udpræget sans for materialer og ikke mindst for den rytmiske og koloristiske samklang.

Astri Luihn er født i 1949 i Oslo, hvor hun voksede op. I ungdomsårene sang hun viser, spillede guitar og var blandt de allerførste til at optræde med egne kompositioner på Doiphins i Oslo. Siden studerede hun musikvidenskab og etnologi ved Universitetet i Oslo og efter endt studietid påbegyndte hun en forskerkarriere inden for folkemusik og blev derefter i en årrække ansat ved Universitetet i Trondheim.

Forventelig var musikken i disse år dominerende, men parallelt var Astri Luihn også optaget af billedkunst. Lige siden sin barndom havde hun tegnet og malet, stærkt opmuntret af sin lærer i skolen, der selv var aktiv, udøvende billedkunstner. Sideløbende hermed blev Astri Luihn også i opvæksten påvirket af nære familiemedlemmer, der tidligt indførte hende i læren om farver og perspektiv.

Afgørende for Astri Luihns kunstneriske udvikling var desuden, at hun fra barneårene havde sin gang i værkstederne hos grafikerne Vilhelm Tveteraas og Henrik Finne, der begge – i lighed med Edvard Munch – udførte træsnit i overensstemmelse med norsk tradition. I valget mellem det visuelle og det musikalske, kunstneriske udtryk afbrød hun til sidst sin akademiske karriere for helt og holdent at hellige sig grafikken og maleriet.

Udstillingen er Sponseret af  “Loftbrúgv til listafólk.” og Vejle kommune.