Anders Kirkegaard

19.3. – 13.4.

 Ekspressiv og engageret kunst

De seneste fire år, har Kirkegaard arbejdet med alterudsmykningen til Skt. Nikolai Kirke. Udstillingen rummer især udkast og forarbejder til denne store opgave, men også andre af den meget ekspressive og engagerede kunstner kan ses.