Albert Bertelsen

Vejles afholdte kunstner

Vejles afholdte kunstner kunne være blevet 100 år

Vejlenserne var på fornavn med byens afholdte og skattede kunstner Albert Bertelsen. Albert kunne være fyldt 100 år til november, men han døde kort før jul i december 2018.  Få måneder senere lukkede corona-epidemien Danmark ned og skubbede rundt på alle planer.

Udstillingen som Vejle Kunstforening nu åbner i udstillingslokalerne i Vejle Vindmølle rummer eksempler på Alberts mest benyttede motiver: gårde og kirker fra Vejles Vesteregn, norske og færøske landskaber, portrætter af særlinge og særegne mennesketyper fra nær og fjern. Også nærgående skildringer af sten, grene og frønnet træ indgår i motivverdenen. Der er eksempler på såvel malerier som tegninger, og værkerne kan både ses og erhverves. Albert Bertelsen var en stor støtte for Vejle Kunstforening. Han udstillede hyppigt og var særdeles aktiv i forbindelse med opsætningen af Kunstforeningens skiftende udstillinger. Han var i en lang årrække æresmedlem af Kunstforeningen.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Albert Bertelsens faste galleri, Galleri Sct. Gertrud i København, Dansk Kunstgalleri ved Chr. Hansen i Vejle samt kunstsamlerne Birthe Henriksen og Verner Skov Pedersen i Jelling. I et samarbejde mellem samlerægteparret og den mangeårige kulturjournalist ved Vejle Amts Folkeblad, Vibeke Kruse udgives en ny bog om Albert: Alberts skitser. Albert 100 år. Bogens illustrationer er udvalgt blandt de mange tegninger og skitser, Albert efterlod sig. Nogle af tegningerne blev omsat til store, færdige billeder, andre tjente som støtte for kunstnerens hukommelse.  Bogen udgives i forbindelse med udstillingsåbningen.