Generalforsamling i Vejle Kunstforening 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Kunstforening, som afholdes på Rosborg Gymnasium & Hf-kursus, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Onsdag den 1. september 2021 kl.19

Eftersom det ikke blev muligt at afholde generalforsamling i 2020, vil dagsorden denne aften på flere punkter vedrøre både 2019 og 2020.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020

3. Det reviderede regnskab for 2019

4. Det reviderede regnskab for 2020

5. Fastsættelse af kontingent for 2022

6. Forelæggelse af budget for 2022

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen for 2 år

a. På valg i 2020 var Niels Damgård, John Kaare, Birgit Pedersen og Else Villadsen.

b. På valg i 2021 er Nina Damsgaard, Niels Erik Hansen og Ruth Lützen

 Niels Damgaard, John Kaare og Birgit Pedersen genopstiller ikke.

c. Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af 2 revisorer for 1 år

10. Eventuelt

11. Bortlodning

 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.7 skal indgives skriftligt til formand Nina Damsgaard, Svanholmsgade 5, 7100 Vejle senest d.11. august. mail: nidams@outlook.com

Efter generalforsamlingens pkt.10 vil der være en pause, hvor der kan købes øl, vand og kaffe.

I denne pause vil man også have mulighed for at besigtige de mange kunstværker (indkøb og gaver), der bliver bortloddet (pkt. 11). Da der i år er ekstra mange værker, opfordres medlemmerne til så vidt muligt at besøge foreningens lokaler i Vejle Vindmølle. Dér vil nemlig alle 61 bortlodningsværker være udstillet tirsdag den 10.8. til søndag d.15.8.  alle dage kl.12-16. Her kan man foretage sin prioritering af ønsker og derefter medbringe sin ”ønskeliste” til generalforsamlingen.  Jo flere, der kan benytte sig af den mulighed, jo bedre (håber vi) vil både pausen og bortlodningen vil forløbe.  

Det er vigtigt, at der medbringes medlemskort eller kvittering for kontingentbetaling, da det kun er medlemmer, der deltager i lodtrækningen.

Medlemskort udleveres ved indgangen, såfremt man ikke allerede har modtaget det.

På gensyn ved generalforsamlingen

Venlig hilsen

Bestyrelsen