Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Kunstforening, som afholdes på Rosborg Gymnasium og HF-Kursus, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Torsdag den 10. marts 2022 kl.19

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2021

3. Det reviderede regnskab for 2021

4. Fastsættelse af kontingent for 2023

5. Forelæggelse af budget for 2023

6. Indkomne forslag:

Forslag 1: Digital fremsendelse af medlemskort
Forslag 2: Hyppigere opdatering af foreningens hjemmeside.

7. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen for to år

På valg er Susanne Hohn, Ole Schrøder, Britta Egebjerg og Else Villadsen. 

Susanne Hohn genopstiller ikke.

Bestyrelsens forslag: Bo Lund Andersen

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

9. Eventuelt

10. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.6 skal indgives skriftligt til formand Nina Damsgaard, Svanholmsgade 5, 7100 Vejle. Senest 17.februar.
Mail: nidams@outlook.com

Da vi i marts 2022 kan markere Vejle Kunstforenings 90 års jubilæum, er der planlagt et særligt forløb for denne aften med musikalsk indslag og lidt at spise. 

Kl. 18.15 – 19.00 musik v. Laif Møller Lauridsen

Kl. 19 – 20.00 Generalforsamling dagsordenens pkt. 1-9

kl.20 – 20.45 Let anretning incl. 1 stk. drikkevare på foreningens regning. Musik v. Laif M. Lauridsen

kl. 20.45 – Bortlodning af værker (dagsordens pkt. 10)

Det er vigtigt at medbringe medlemskort eller kvittering for indbetaling af kontingent, da det kun er medlemmer, der deltager i lodtrækningen.

De 30 værker, som bortloddes denne aften, er dels udstillet i foreningens lokaler onsdag d. 2. – søndag d. 6. februar, dels også denne aften i generalforsamlingslokalet.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til en festlig aften med fødselsdagsfejring.

Venlig hilsen
Bestyrelsen