GrafiskVærksted Vejle15. juni - 4. august 2019

"Mangfoldighed"

16 medlemmer fra Grafisk Værksted Vejle deltager i sommerudstillingen med titlen “Mangfoldighed”. Medlemmerne tolker Mangfoldighed på mangfoldige måder – mangfoldighed i værkerne, eller som en del af værkstedets mangfoldighed af udtryk. Som noget nyt i år, vil ophængningsudvalget lave en mangfoldighedsvæg med en mangfoldighed af små tryk, som alle har en enhedspris. De kan købes på stedet og tages med det samme. Så væggen vil være under forandring hen over sommeren.

 

Niels Damgård arbejder med forskellige former for monotypi. Unik grafik som ikke fremstilles i oplag, men kun i et enkelt eksemplar.

Annette Zierau arbejder med maleri, skulptur og grafiske tryk. Annette Zierau arbejder med gentagelser inden for en relativ stram og minimalistisk ramme, det giver for hende et arabesk system af farvebilleder i asymmetriske mønstre.

Merete Wøldike Schmith arbejder med tegning, grafik og maleri. Hun er i øjeblikket optaget af vandringer – at mennesker bevæger sig, flytter sig, flygter, marcherer af mange grunde, men med en vilje til at leve/overleve/hjælpe/erobre.

Karen Kirstine Ballegaards referencer er sine omgivelser, de steder hun færdes og specielt de ting hun finder på sin vej. Dette bruges som grundlag for forskellige udtryk. Underlaget for det hele er en dyb fascination af og respekt for naturen, livet og dets betingelser.

Birgit Susanne Frederiksen. Grafiker, Multimedie Kunstner, Illustrator, Lærer & Kunstterapeut finder sin inspiration i mennesker, kultur, diversitet og livet generelt. Hendes grafiske tryk er udarbejdet i forskellige teknikker hvor hun bl.a. eksperimenterer med træsnit, linoleumsnit, ætsning og akvatinte udarbejdet som både dybtryk og højtryk.

I Pia Möller-Lights optik opstår god kunst, når kunstneren formår at balancere imellem en tydelig stillingtagen til værkets tematik, og en åbenhed for beskuerens egen refleksive proces. Pia Möller-Light arbejder med så forskellige medier som fotografi, grafik, installation og skulptur.

Peter Wade arbejder med maleri og grafik, gerne dybtryk og højtryk, pt. primært på træ, linoleum og acrylplade. Hans motiver kommer ofte som spontane tanker eller iagttagelser, f.eks. ved at kigge på en overflade eller et landskab.

Birgit Kirke viser en række fortællinger i træsnit, der tager udgangspunkt i sine refleksioner over essensen af landvindingen i området ved Vadehavet i Sydslesvig, som hun er meget betaget af.

Tove Bjerrum inspireres af naturens foranderlighed, af verdens mangfoldighed, af relationer. Hun begejstres af storslåethed og ydmyghed. Tove Bjerrum opsluges af de mindste detaljer, af det der skiller sig ud, af skæve vinkler, brudflader, skyggevirkninger – og de nye fortællinger der opstår for betragteren.

Ellen Susanne Baldus er optaget af forfaldets æstetik, og hendes værker tager oftest udgangspunkt i registreringer af detaljer i naturen – på rejser eller i sine nære omgivelser.

Endvidere kan man se værker af Elisabeth Kiefer, Maibritt Larsson, Kurt Ejvind Nielsen, Claus Frederiksen, Anne Fjeldvig og Heidi Hansine Kirkegaard.

Udstillingen kan ses frem til den 4. august.