GrafiskVærksted Vejle

11. juni - 10. juli 2022

"Fra mit vindue"

GRAFISK VÆRKSTED VEJLE

En sanse og fabulerende tilstand – se ud og se ind. Der leges med fragmenter og subjektive oplevelser. Udstillingen er påvirket af sommerens mangfoldighed af farver og åben for tilskuerens fortolkning.

Ingen sommer uden en sommerudstilling med Grafisk Værksted Vejle.

Lørdag den 11. juni kl. 11 åbnede Vejle Kunstforening dørene op til den traditionsbestemte udstilling med Grafisk Værksted Vejle.

17 kunstnere fra Grafisk Værkested bidrager med værker under fælles titel ”Fra mit vindue”

Annette Zierau praksis bevæger sig i krydsfeltet mellem grafik, skulptur og maleri. Arbejder eksperimenterende, ofte opstår værket i selve processen og er længe undervejs, nogle gange med en humoristisk kant.  

Birgit Kirke værker er en række fortællinger som tager udgangspunkt i hendes refleksioner over naturen og den tid vi er i.

Hansine Kirkegaard er optaget af materialeundersøgelser og nye sammensætninger. Ofte ”sampler” hun mange forskellige delelementer i værkerne, som fremstår som collager. Hun eksperimenterer med farverne, fladerne, kontrasterne og tilfældighederne, der opstår når man sammensætter elementerne og til slut får skabt en helhed.

Kurt Ejvinds foretrukne motivvalg er det figurative, men naturens farver og udtryk er også hans afsæt. Udtrykket er ekspressivt, hvor materiale- valg er lærred, papir, plastik. masonit. Arbejder fortrinsvis på de helt store formater hvor han bedst kan udfolde sig. Tegner ofte croquis efter model med kul og papir, og skitser med farvekridt.

Michal Ksiazek er en mester i grafisk design og i hans unikke stil finder man inspiration fra gotik, art deco og tysk ekspressionisme, men også en tydelig påvirkning fra japansk grafisk design. Michal er uddannet på Kunstakademiet i Krakow med speciale i grafisk design. Michal har undervist kunst på Universitetet i Schlesien og bor i dag i Vejle.

Niels Damgård hjemlige vinduer er stadig uskadte! Her er tilsyneladende stadig hyggeligt! Men noget skummelt har bemægtiget sig udsigten. Det onde overgår vores naboer og truer vor sjælefred – ja hele vor vante levevis. Hans bidrag til årets udstilling er udvalgte eksempler fra en serie af skabelon og paptryk. De er efterfølgende koloreret med acrylfarve.

Tom Slotts udtryksform er hovedsageligt abstrakt ekspressivt og ofte meget farverigt. Han maler på lærred, vægge, masonit, papir, bølgepap og ofte i store formater med brede og hurtige penselstrøg. Indimellem bruger han alene sine hænderne som pensel. På det seneste er han begyndt at udforske den grafiske kunstart, som han håber bliver et supplement til sit øvrige arbejder. Skulpturer i bronze, gips, stål, papir, tekstiler og polyuretan er også en del af hans arbejdsfelt.

Pia Möller-Light beskæftiger sig med kunst, fordi hun har en fasttømret tro på, at kunsten kan bidrage til social og politisk forandring. I hendes optik opstår god kunst, når kunstneren formår at balancere imellem en tydelig stillingtagen til værkets tematik, og en åbenhed for beskuerens egen refleksive proces. I hendes kunstneriske virke har mennesket, byen og verdenssamfundet været det indholdsmæssige omdrejningspunkt.

Anne Fjeldvig interesserer sig for grafikkens håndværk. Bearbejdelsen af trykpladen og det aftryk denne efterlader. Hun arbejder med flere typer grafik. For eksempel linoleumstryk og mezzotinte.

Maibritt Larssons Landskab anskues landskabet som et rumligt mødested mellem det indre og det ydre landskab. Værkerne tager afsæt i en sanselig og kropslig funderet undersøgelse af dette rumlige mødested gennem nærvær, materialitet og gestus.

Merete Wøldike er optaget af at undersøge grafikkens muligheder. I dette tilfælde med collografi og linoleumssnit.  Emnet – Fra mit vindue er interessant, fordi hun både ser ud og får indsigt af forskellig slags. Vores intuition er en af vores vigtigste evner, som hun ønsker at udforske og bruge i videst muligt omfang.

Pauline Dagmar Christensen arbejder i øjeblikket med træsnit og temaet er vand og bevægelse.

Tove Bjerrum arbejder med det grafiske udtryk – dybtryk – højtryk – colografi – serigrafi. “Fra mit vindue” – jeg ser ud – ser ind. Sanseindtryk bearbejdes og hun inspireres. Hun færdes i naturen – oplever foranderligheden – årstidernes skiftene – lys og skygge – interaktionen mellem den ydre påvirkning og den indre bearbejdelse. Hun inspireres af og bruger materialer fra naturen direkte og indirekte i hendes grafiske arbejde.

I Elisabeth Kiefer kunstneriske virke arbejder hun med mange forskellige materialer og udtryksformer: Tegning, grafik, maleri, keramik m.m. Hun arbejder ofte med temaer, hvor grafik, tegning og skulpturer hænger sammen.

Fra Marlene Dalsgaards vindue har hun udsigt til at gribe og begribe verden – det giver indsigt… Udsigten er for hende et lille åndehul som beriger min hverdag.

Desuden deltager Birgit Frederiksen, Ellen Susanne Baldus.

Udstillingen kan ses fra d. 11. juni kl. 11 og frem til og med d. 10.  juli onsdag – søndag kl. 12 – 16