Symbolisme / Surrealisme

Med titlen Symbolisme/ Surrealisme har Vejle kunstforening samlet en stærk række kunstnere til den næste udstilling i Møllen med fernisering lørdag den 1. oktober kl. 11.

Søren Elgaard er født 1951 og er exam.art i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.
Elgaard maler naturalistisk, detaljeret og på afstand meget foto-nært. Men tæt på opdager man, at det tydeligvis er en fortolkning og bearbejdning af motivet. De rene ublandede farveflader har skarpt definerede grænser, og der er ikke så mange farvenuancer. Desuden kan man også sammenligne med fotografiet og opdage, at det ikke er en minutiøs gengivelse. Fordi Elgaard ikke lægger skjul på, at han fortolker, bliver man som beskuer opmuntret til at reflektere over, hvordan man selv bearbejder det man ser. Ser vi kun spejlingerne af virkeligheden – eller filtrerer vi ubevidst de forvrængede udgaver bort?

Jørgen Boberg, der var autodidakt, debuterede på Galleri Passepartout 1961.
Under et besøg i Paris midt i 60erne stiftede han bekendtskab med det surrealistiske maleri, som han med en fabelagtig teknik fornyede, og sideløbende med sine fortællinger fra sindet, udviklede Jørgen Boberg sig til en betydelig portrætmaler, som såvel Dronningen som Anker Jørgensen har haft glæde af.
Jørgen Boberg boede i Toscana i næsten 30 år, men vendte tilbage til Danmark og Odsherred, hvor han efter en længere sygdomsperiode atter havde kastet sig over sin metier.
Jørgen Boberg blev født 24. oktober 1940 i Roskilde, og han døde 24. august 2009
Han var tildelt såvel Eckersberg Medaljen som Thorvaldsens Medalje.

Thor Lindeneg debuterede i 1969 i København og var i flere år med på Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsudstilling, Galerie Passepartout og Niks Malergård.
Maler og fabulant, surrealist og sandhedsvidne. Thor Lindeneg er en kunstner, der ser det absurde i hverdagen, og det hverdagsagtige i det absurde.
Lindeneg hører til den ny surrealistiske retning, som kaldes Fantastisk Figuration. Værkerne karakteriseres ved en ekstrem og teknisk perfekt gengivelse, hvori det overvirkelige sniger sig ind ved en manipulering af motivet, så der opstår en metafysisk oplevelse hos betragteren. I de senere år er det symbolske indhold blevet mere fremtrædende samtidig med en endnu større realisme i fremstillingen.

Bente Olesen Nyström maler sine fantastiske verdener og svimlende visioner på en meget virkelighedstro måde. Med stor dygtighed, men også hårdt arbejde, former hun tingene med tynde mårhårspensler i fotografisk skarphed, ”broderer” underfundige rebusmalerier med mikroskopiske sting.
Hendes billeder er eventyr, der fortæller historier fulde af gåder og mystifikationer. De handler om forandring, metamorfoser.
Hun skaber sin egen nutidsmytologi ud fra de gamle kulturer, vores arkaiske rødder i dybet af vores ubevidste.

Poul Janus Ipsens maleriske univers udgøres af ofte realistiske fremstillinger af surreale motivsammensætninger. Dyr, objekter og menneskefigurer optræder som symboler i værkerne, hvor fantasi og drømme sætter dagsordenen for en dygtigt gengivet verden. Det meste af Poul Janus Ipsens kunstneriske karriere har taget sin form i USA, nærmere bestemt i New York, hvor han fra 1979 til for få år siden har boet og arbejdet. Udlængslens forestillinger om den fremmede kultur såvel som den amerikanske livsstil, der mødte kunstneren, har haft stor indflydelse på Ipsens værker. Dette ses både i motiverne og i farveholdningens udvikling på lærredet.

Håkan Nyström kunstneriske inspiration trækker på den tidlige surrealisme og den metafysiske skole.
Scenen er sat, og uvilkårligt drages man ind i Håkan Nyströms mystiske og fiktive univers. Med sit metafysiske maleri rammer Nyström noget uforklarligt og gådefuldt, hvor byen, skønt menneskeforladt, på forunderligste vis bliver en afspejling af en sjælelig tilstand. Alle elementer refererer til menneskelig eksistens, men de giver også en indgangsvinkel til en underliggende og skjult verden. En verden som eksisterer på egne ubevidste præmisser. Ingen husker i går og i morgen findes ikke, fortid og fremtid er fastfrosset i et ubevægeligt ”Nu”.

Der er fernisering på udstillingen lørdag den 1. oktober kl. 11. i Vejle Kunstforenings udstillingssted Vejle Mølle Søndermarksvej 1 7100 Vejle Herefter vises udstillingen dagligt fra kl.12-16 undtagen mandag og tirsdag og kan ses frem til den 6.. november

Der er fri entré.