Generalforsamling i Vejle Kunstforening

Tirsdag den 24. marts 2020 kl.19

Hermed indkaldes til Vejle Kunstforenings ordinære generalforsamling,

som afholdes på Rosborg Gymnasium & HF-kursus, Vestre Engvej 61,7100 Vejle

Tirsdag den 24. marts 2020 kl.19

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Det reviderede regnskab for 2019
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Forelæggelse af budget for 2021
 6. Indkomne forslag
 7. A: Valg til bestyrelsen for 2 år
  På valg er: John Kaare, Niels Damgaard, Birgit Pedersen og Else Villadsen.
  John Kaare og Niels Damgaard genopstiller ikke.
  Bestyrelsen foreslår: Bjarne Frost Madsen og……..
  B: valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 2 revisorer for 1 år
 9. Eventuelt
 10. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.6 skal indsendes skriftligt til formand Nina Damsgaard senest d. 3.marts.

Efter generalforsamlingens pkt.9 vil der være en pause, hvor der kan købes øl, vand og kaffe.

Der vil være mulighed for at se nærmere på de 35 kunstværker (indkøb og gaver), der blandt medlemmerne bliver bortloddet efter pausen.

 

Det er vigtigt at medbringe medlemskort eller kvittering for indbetaling af kontingent, da det kun er medlemmer, der deltager i lodtrækningen.

Medlemskort vil blive udsendt i de kommende uger.

På gensyn ved generalforsamlingen

Venlig hilsen

Bestyrelsen