Bestyrelsens årsberetning for 2018

 Årsberetning for 2018

Bestyrelsen har haft et travlt år. I de sidste par år er flere af bestyrelsens medlemmer blevet udskiftet, og vi har hver i sær skullet finde vores arbejdsområder og funktioner.

Bestyrelsen konstituerede sig med ny formand (Nina Damsgaard) og ny kasserer (Birgit Pedersen).

Vi har udarbejdet funktionsbeskrivelser og forretningsorden tilpasset de nye vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018. Desuden har vi bevilget os selv en temadag, hvor vi kunne drøfte visioner for foreningens fremtid. Vi drøftede bl.a. hvilke medlemsaktiviteter vi kunne tilbyde: udstillinger- lokale kunstnere, kunstnere ”udefra”, eksperimenterende kunst- mere traditionel kunst, artists talks, besøg i kunstnerværksteder, samarbejde med andre kunstforeninger eksempelvis om foredrag, rejser m.m., indkøb af kunst til bortlodning, rabatordninger, hvordan gøre os mere synlige o.l.  Nogle af emnerne kunne vi hurtigt realisere, mens andre ville kræve længere forberedelsesarbejde.  En af ændringer vil I allerede se i aften, for nogle vil det sikkert blive opfattet negativt, men vi har afskaffet det amerikanske lotteri, som er for dyrt for foreningen. Også rabatordningen er ændret, hvor der tidligere blev givet 5 % på alle køb, har vi valgt at hæve til 10 %, men først ved køb på 500 kr og derover. Der er ingen maximumsgrænse for rabattens størrelse, men det vil helt sikkert være lettere at administrere end de mange små beløb.

Konsekvenserne af loven om ”General data Protection Regulation” (Persondata-loven) har ligeledes være drøftet. Kunstforeningen har medlemmernes navne og adresser (fysiske og virtuelle) men ikke cpr. Numre. Kassereren opbevarer fortegnelsen fortroligt og sikkert.

Et synligt resultat af vores arbejde er de nye foldere, der er produceret om møllen og dens historie på dansk, engelsk og tysk.

Medlemstallet er en smule vigende, men ligger på godt 400 medlemmer. Vi har vist 8 udstillinger, der er blevet set af 3.258 gæster. Den første udstilling var land- og byskaber af hollandske-danske Roelof de Roo (i samarbejde med Morsø Kunstforening), derefter fulgte udstillinger med ”Marskens maler” Dan Thuesen, grafikeren Toni Larsen, norskfærøske Astri Luihn, Grafisk Værksted i Vejle, færingerne Zacharias Heinesen og Marinus Olsen, maleren Mai-Britt Schultz fra Tåsinge og det traditionsrige KUNSTjulemarked. De fleste udstillinger har omkring 500 gæster – forårets udstillinger havde dog hver kun ca.250-300, mens efterårets udstillinger var de bedst besøgte. Salget var trægt i forbindelse med foråret udstillinger. Faktisk blev der solgt så lidt, at vi var I tvivl om, hvorvidt vore medlemmer havde fyldt væggene op. Salget gik langt bedre i efteråret.. Det er fortsat salget af færøske kunstneres værker, der er størst, men også julemarkedet tiltrækker mange købere.

Vi har investeret i et lydanlæg, så alle nu forhåbentligt kan høre talerne ved udstillingsåbningerne.

Kunstforeningen har stadig tre æresmedlemmer, som alle har bidraget til foreningens vækst og sat deres store præg på foreningen: Albert Bertelsen, Henning Nielsen og Nis Schmidt.

Foreningen modtog støtte til afholdelsen af udstillinger fra færøske fonde (ikke stave, endsige udtale), fra Bodil og Jørgen Munch- Christensens Kulturlegat samt fra Vejle Kommune til udstilling, transport og markedsføring. ABK-rammer er fortsat en stor støtte ved at give rabat til medlemmers glarmesterarbejde, ligesom AT-Biler stiller en Toyota transportbil til rådighed, når store kunstværker skal transporteres. Der skal også lyde en tak til Vejle Amts Folkeblad og ikke mindst Ugeavisen for omtale af vores udstillinger, ligesom Vejle Kommune skal takkes for at give os mulighed for at udstille i de gode lokaler i Vejle Vindmølle.

Kunstforeningen er helt afhængig af frivillige, der dels vil være kustode og dels være medhjælpere ved opsætning og nedtagning af udstillinger. Som en beskeden tak, arrangeredes en tur for de frivillige til Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk, hvor vi så Arne Haugen Sørensen Museet og spiste frokost, derefter forsatte turen til Ingvar Cronhammars Elia i Herning og besøg i Birgit Kirkes atelier. Dagen sluttede med besøg hos Bitten Damgaard i Lund, hvor Fru Damgaard viste om og fortalte i Skulpturparken.

Desuden blev der kort før jul arrangeret julehygge med de frivillige kustoder, så der kunne gensidigt orienteres og udveksles ris og ros, hvilke oplysninger o.l., der mangler for at fungere som kustode, hvor der kan være langt mellem vagterne og kommunikationen derfor svær – mere end 20 frivillige kustoder, uden deres indsats kunne udstillingerne ikke vises. Tusind tak til jer alle.

I foråret blev der opsat en postkasse, med det formål at hjælpe med til at opdatere vores mailadresser på medlemmerne og at få input til at blive en endnu bedre forening – udstillingsideer, foredrag, ture og andre aktiviteter mod brugerbetaling. Ca. 60 svar. Responsen var især adresser og meget få ideer, så postkassen blev nedtaget i efteråret. Det er uhensigtsmæssigt at ny tilmeldinger sker via papir i postkassen, så fremtidigt kan det kun ske ved mail.

Med udgangen af 2018 måtte vi tage afsked med Susanne Baldus, der ønskede at udtræde af bestyrelsen, da hun blev formand for Vejle Grafiske Værksted. Ind trådte så suppleanten Niels Damgård. Stor tak til Susanne Baldus, som har været kustodeansvarlig. Hun skal takkes varmt for det store og gode arbejde, hun har gjort i Vejle Kunstforening.

Desværre forlader også Rikard Skov bestyrelsen. Han har i mere end ti år påtaget sig mange forskelligartede opgaver – gerne praktiske som vedligehold, transport og ophængning – og kan ikke takkes nok for sin aldrig svigtende hjælpsomhed, lige meget hvad opgaven har budt på. Stor tak til Rikard for den store og ihærdige indsats for Vejle Kunstforening.

Marts 2019